Deep level learning

Topic Maps

Water en voedsel Water en voedsel

formaat poster: 100 x 70 cm

Waar komt ons eten vandaan en hoe zit dat in andere landen?
Wat is typisch voedsel in verschillende culturen en hoe zat dat
vroeger? Zonder voedsel geen leven en zonder water geen voedsel. Dit project biedt een geintegreerde kijk op deze 2 basisbehoeftes van elke vorm van leven. Er zijn veel uitdagingen voor duurzame ontwikkeling zowel in landbouw als in watervoorziening en leerlingen maken kennis met een aantal belangrijke principes van duurzaamheid zoals recyclen, verspilling en vervuiling, slim energieverbruik, milieueffecten, verdeling van grondstoffen en de invloed van de wereldpolitiek. Onderwerpen die te moelijk of complex lijken worden helder en toegankelijk gemaakt. Veel kerndoelen komen aan de orde zoals gezond eten, de watercyclus, waterzuivering, effecten van klimaat en klimaatverandering, het gebruik van water om energie op te wekken, etc.. Er zijn veel suggesties zowel voor proefjes en activiteiten in de klas als voor uitstapjes naar relevante locaties in de buurt.