Deep level learning

Topic Maps

Macht, recht en samenleving Macht, recht en samenleving

formaat poster: 100 x 70 cm

Wat is macht en wie krijgt het? Heb jij invloed in de samenleving? Wat voor invloed? Wat is een rechtsstaat en waarom is die belangrijk? Is democratie belangrijk? Hoe kan je vermijden dat de macht in verkeerde handen valt? Wat zijn de gevaren van een dictatuur? Met rollenspel, debat, korte bronnenonderzoekjes en presentaties, mogelijke gastsprekers, uitstapjes en spelvormen komen de leerlingen tot besef van hoe de politiek werkt en hoe dat hun leven beinvloedt. Ook ontwikkelen ze inzicht in het belang van het recht voor veiligheid, welvaart, rechtvaardigheid en vrijheid. Hoe weeg je deze doelen tegen elkaar af? Leerlingen ontwikkelen een besef voor de verantwoordelijkheden van burgerschap binnen Nederland en Europa, en de grotere vragen hoe andere samenlevingen functioneren komen ook aan de orde.