Deep level learning

Topic Maps

Kringlopen in de natuur Kringlopen in de natuur

formaat poster: 100 x 70 cm

Het project 'Kringlopen in de natuur' gaat zowel over de levende als de nietlevende processen op aarde en hoe ze elkaar beïnvloeden. We kijken naar allerlei kringlopen, o.a. dag en nacht, de seizoenen, de watercyclus, rotscyclus, vortplantingscyclus, voedsel en energiekringlopen. Leerlingen krijgen inzichten in hoe dezelfde materie in verschillende vormen gerecycled en hergebruikt wordt. Dit thema is relevant voor een fundamenteel begrip van allerlei milieu- en duurzaamheidskwesties zoals biodiversiteit, klimaatverandering, uitputting van natuurlijke grondstoffen en het belang van gezonde ecosystemen. Deze onderwerpen worden op een heldere, aantrekkelijke en toegankelijke manier gepresenteerd en geïllustreerd. Met dit project gaan leerlingen beseffen hoe allerlei uiteenlopende aspecten van de natuur samenhangen.