Deep level learning

Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs
  • Een serie van 8 vakoverstijgende en actuele thema’s met name voor onderbouw.
  • Stimuleert de verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en het leggen van verbanden.
  • Bevordert een onderzoekende leerhouding en een ‘growth mindset’.
  • Ontwikkelt hogere-orde denkvaardigheden en metacognitie.
  • Geeft een impuls en plezier in denken en bedenken binnen nieuw en onbekend terrein.
  • Biedt een context voor ‘design thinking’ en ‘open-mindedness’.
  • Leren en denken via dialoog en discussie.
  • Verdieping en verbreding.
  • Combineert analytisch en kritisch denken met creativiteit.
  • Verbindt de werelden van beta met kunst, cultuur en maatschappij.

uitgangspunten

inzetbaarheid