Deep level learning

Visueel overzicht

Klik op de vuurtoren om de Topic Maps te zien.

Visueel overzicht

Kaarten en Overzichten

Woorden zijn belangrijk voor precisie, maar beelden hebben directe kracht. Een kaart is ook een beeld en geeft een overzicht van het landschap. Daarin zie je allerlei onderdelen in verhouding tot elkaar, je ziet ook interessante details en verbindingen. Zo werken concept-maps en topic-maps ook.

Verbanden

De projecten die hier verkrijgbaar zijn hebben de vorm van een visueel overzicht van het thema, een helicopter-view op poster formaat. De inhoud is op een zeer aantrekkelijke wijze weergegeven, en de belangrijkste aspecten van het thema staan verspreid over de poster met duidelijke verbindingen in een heldere structuur.
Vragen, activiteiten, onderwerpen voor discussie en debat, belangrijke inzichten en gegevens, verschijnen allemaal op de poster als onderdeel van het thema.

Complexiteit

Het visueel in kaart brengen van complexe onderwerpen in de vorm van visueel uitgewerkte overzichten heeft een aantal voordelen:

1. Het maakt de complexiteit van grote thema's makkelijker te overzien door een duidelijke splitsing in sub-thema's en verdere items.
2. Hierdoor worden structuren en verbanden helderder en kunnen hogere-orde denkvragen gesteld worden in een relevante en motiverende context.
3. Begrip wordt gestuurd en opgebouwd aan de hand van de themakaart. Het gestructureerde visuele overzicht van het thema vormt een basis waardoor alle leeractiviteiten, discussies en debatten, onderzoekjes, etc., als relevant worden ervaren. Ook voor de kinderen is het duidelijk dat deze vragen en leeractiviteiten de functie hebben om begrip te bevorderen en verbanden te leggen.

Voordelen voor hoogbegaafde kinderen

Voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in verschillend scenarios is deze aanpak bijzonder geschikt:

1. Differentiatie wordt gerealiseerd, zowel convergent als divergent, waardoor alle kinderen aan hetzelfde thema kunnen (samen)werken en tegelijkertijd krijgen de verschillende capaciteiten die de kinderen hebben de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.
2. Voor jonge hoogbegaafde kinderen kunnen complexe en moeilijke onderwerpen behandeld worden. Het visuele overzicht maakt complexiteit hanteerbaar. Zo komen jonge hoogbegaafde kinderen aan hun trekken, en de grote onderwerpen waar zij vaak enthousiast van worden kunnen adequaat behandeld worden op school.

Voordelen voor leerkrachten:

Het visuele overzicht met zijn heldere weergave van complexe onderwerpen is een uitkomst voor leerkrachten. De samenvattingsfunctie van de themakaart is heel nuttig, evenals het hele scala aan suggesties voor opdrachten, onderzoekjes, discussies en debatten, hogere-orde denkvragen en activiteiten die ook begrippen en competenties aanreiken op het gebied van taal, kunst, science, wereldorientatie, samenwerken, enzovoort.