Deep level learning

Visie

Visie

Wat is deep level leren?

Deep level leren is begrijpend leren waarbij leerlingen en leerkrachten intrinsieke motivatie ontwikkelen. Het staat tegenover puur reproductief leren wat veel minder inzicht en voldoening oplevert, (stampen zonder na te hoeven denken). Met een deep level houding tot het leren ontdek je verbanden en word je nieuwsgierig naar nieuwe begrippen. Gaandeweg krijg je meer verdieping en tegelijkertijd overzicht. Met een deep level onderwijsaanpak ontwikkel je een deep level houding. Dan ben je gemotiveerd om meer verbanden te zoeken en verworven inzichten en kennis beter te integreren. Dit is de basis voor elk dieper begrip en ook voor creativiteit in het denken.

Deep level leren praktisch en toepasbaar maken voor scholen.

Ik geef workshops en trainingen voor leerkrachten om een deep level onderwijsaanpak in de klas te ontwikkelen. De projecten en materialen die ik maak ondersteunen en bevorderen een deep level houding zowel bij kinderen als bij leerkrachten.
Voor concrete voorbeelden en veel meer uitleg kun je mij uitnodigen voor een workshop.

Wat is nodig voor alle kinderen en wat voor hoogbegaafde kinderen?

De deep level houding waarbij je een open, nieuwsgierige en onderzoekende attitude tot het leren ontwikkelt, is voor iedereen wenselijk. Ook belangrijk voor iedere leerling is het ontwikkelen van een 'growth mindset', voldoende zelf-regulatie, en de bereidheid om te reflecteren zowel op de manier van leren als de inhoud. Voor alle leerlingen geldt dat deze ontwikkelingen worden bevorderd door uitdagingen op een passend niveau. Voor hoogbegaafde leerlingen ontbreekt vaak dat passend niveau van uitdaging. Ze kunnen vaak veel abstracter en complexer denken dan hun leeftijdsgenoten, en dus daagt de reguliere leerstof hen onvoldoende uit.
Voor mij was de uitdaging juist om projecten en materiaal te maken met de volgende eigenschappen:

1. Thema's moeten groot, interessant en relevant zijn zodat ze leerlingen van elk niveau kunnen aanspreken.
2. Thema's moeten zo compleet mogelijk worden weergegeven zodat alle belangrijke facetten aan bod komen.
3. De visuele overzichten moeten zo gemaakt worden dat de complexiteit die inherent is aan elk thema hanteerbaar wordt voor leerlingen.
4. De hogere-orde denkvragen en leeractiviteiten bij elke thema moeten zo geformuleerd zijn dat ze de deep level houding en begrip bevorderen bij leerlingen.
5. Voor hoogbegaafde kinderen moet er ook genoeg uitdaging zijn en het juiste niveau van hogere-orde denkvragen om ook hun motivatie op peil te houden.