Deep level learning

Mijn achtergrond

Mijn achtergrond

Wie ben ik?

Mijn visie op onderwijs staat niet los van wie ik ben. Die heeft te maken met mijn jeugd in Hong Kong, mijn internationale achtergrond, mijn passie voor reizen, mijn plezier in contacten met mensen van alle leeftijden en achtergronden, en met mijn opleiding als psychologe en onderzoeker. Ik heb mijn universitaire opleiding in Engeland gedaan:
BA (psychologie) aan de Universiteit van Nottingham
PhD (psychology of education) aan de London University Institute of Education.
Ik heb ruime werkervaring op het gebied van leerplanontwerp en ontwikkeling voor verschillende doelgroepen, en heb specifieke expertise in de leerbehoeftes van hoogbegaafde kinderen. Ik heb lesmaterialen en projecten ontwikkeld voor hoogbegaafde kinderen in verschillende situaties, zoals reguliere basisscholen, verrijkingsgroepen en aparte scholen en klassen voor hoogbegaafde kinderen. Voor meer achtergrond zie de uitgebreidere Engelse versie.

Wat wil ik?

Sinds ik in Nederland woon heb ik geprobeerd het schoolsysteem een impuls te geven in de richting van een meer open, creatiever en kwalitatief hoger niveau van kennisoverdracht en kennisverwerving. Daarbij doel ik niet op nog meer van hetzelfde soort lesstof, of nog moelijker, maar juist veel interessanter en op een verassend plezierige manier gepresenteerd. Deep level leren en lesgeven geeft meer voldoening, meer creatieve energie, meer kwaliteit, meer wijsheid. Maar het vraagt ook wat: meer denkwerk, misschien iets meer tijd, misschien andere frustraties. Ik denk dat het de moeite meer dan waard is. Het inspireert mij en gelukkig veel anderen ook.